Biuletyn Informacji Publicznej Starszy specjalista – osoba prowadząca postępowania w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 03.09.2019, 15:48

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Środa, 28 lutego 2018

Starszy specjalista – osoba prowadząca postępowania w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Termin składania aplikacji: 28-03-2018

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • Starszy specjalista – osoba prowadząca postępowania w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Adres Biura

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzenie postępowań w wyznaczonym zakresie dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego, w tym w szczególności:

 • analiza merytoryczna spraw
 • prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych ze stronami w formie telefonicznej i mailowej
 • organizacja i prowadzenie posiedzeń polubownych ze stronami
 • przygotowywanie propozycji rozwiązania sporów
 • przygotowywanie opinii kończących postępowanie

opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów i procedur związanych z zadaniami Rzecznika Finansowego

 • przeprowadzanie analizy orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Wspólnot Europejskich


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne

(na podstawie art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym)

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, a także przepisów dotyczących produktów bankowych (różne umowy dotyczące czynności bankowych, w szczególności w relacji B2C dotyczących: kredytów konsumenckich i mieszkaniowych, także walutowych, prowadzenia rachunków bankowych, kart płatniczych i inne)
 • co najmniej 5 letni staż pracy
 • co najmniej  3 letnie doświadczenie w  instytucjach finansowych, kancelariach prawnych lub organach administracji związane ze stosowaniem ww. przepisów

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów lub posiadanie umiejętności pozasądowego rozwiązywania sporów
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych
 • uprawnienia mediatora
 • praktyczna znajomość produktów bankowych oferowanych klientom indywidualnym
 • znajomość orzecznictwa w zakresie stosowania przepisów  dotyczących produktów bankowych oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnej organizacji
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

28.03.2018

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@rf.gov.pl

 

lub przesyłać na adres:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa


lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WRS – starszy specjalista”

 

Metadane

Data publikacji : 28.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Budzianowski
©2010-2019 Rzecznik Finansowy.