Biuletyn Informacji Publicznej Starszy specjalista w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 10.07.2020, 16:40

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Środa, 03 kwietnia 2019

Starszy specjalista w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Termin składania aplikacji: 30-04-2019

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

·         Starszy specjalista

w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Adres Biura

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         prowadzenie postępowań w wyznaczonym zakresie dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego, w tym w szczególności:

o    analiza merytoryczna spraw

o    prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych ze stronami w formie telefonicznej i mailowej

o    organizacja i prowadzenie posiedzeń polubownych z jedną lub oboma stronami

o    przygotowywanie propozycji rozwiązania sporów

o    przygotowywanie opinii kończących postępowanie

·         opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów i procedur związanych z zadaniami Rzecznika Finansowego

·         przeprowadzanie analizy orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Wspólnot Europejskich


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne (na podstawie art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym)

·         wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne

·         znajomość przepisów prawa cywilnego, a także przepisów dotyczących produktów finansowych tj. bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego, w szczególności przepisów konsumenckich

·         co najmniej 5 letni staż pracy

·         co najmniej  3 letnie doświadczenie w instytucjach finansowych, kancelariach prawnych lub organach administracji związane ze stosowaniem ww. przepisów

Dodatkowym atutem będzie:

·         doświadczenie w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów lub posiadanie umiejętności pozasądowego rozwiązywania sporów

·         doświadczenie w prowadzeniu negocjacji

·         doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych

·         uprawnienia mediatora

·         praktyczna znajomość produktów bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom indywidualnym, czy też sposobu obsługi klienta instytucji oferujących wskazane wyżej produkty

·         znajomość orzecznictwa w zakresie stosowania przepisów  dotyczących ww. produktów oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego

·         znajomość języka angielskiego na poziomie B2

·         samodzielności, komunikatywności, umiejętności współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Oferujemy:

·         stabilną formę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

·         odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w stabilnej organizacji

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·         Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

30-04-2019

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@rf.gov.pl

 

lub przesyłać na adres:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa


lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

Metadane

Data publikacji : 03.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.