Rzecznik Finansowy

Petycje wpływające do Rzecznika Finansowego w 2020 r.

Petycje wpływające do Rzecznika Finansowego w 2020 r.

1. Petycja indywidulana, przekazana do Rzecznika Finansowego w dniu 10 lutego 2020 r., zawierająca zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji – 10 maja 2020 r.

Sposób załatwienia – w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego petycja pozostawiona bez rozpatrzenia

do góry