Rzecznik Finansowy

Petycje wpływające do Rzecznika Finansowego w 2018 r.

Petycje wpływające do Rzecznika Finansowego w 2018 r.

1. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 3 września 2018 r., Wnoszący petycję: Marek Popowicz.

Treść petycji

2. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 3 września 2018 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

3. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 3 września 2018 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

4. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 3 września 2018 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

5. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 7 września 2018 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

6. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 7 września 2018 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

do góry