Rzecznik Finansowy

Petycje wpływające do Rzecznika Finansowego w 2019 r.

Petycje wpływające do Rzecznika Finansowego w 2019 r.

1. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 8 marca 2019 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji – 8 czerwca 2019 r.

Sposób załatwienia – petycja nie została uwzględniona

 

2. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 25 marca 2019 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji – 25 czerwca 2019 r.

Sposób załatwienia - petycja nie została uwzględniona

 

3. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 26 marca 2019 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji – 26 czerwca 2019 r.

Sposób załatwienia - petycja nie została uwzględniona

 

4. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 8 maja 2019 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji – 8 sierpnia 2019 r.

Sposób załatwienia - petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia

 

5. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 15 maja 2019 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji 

Przewidywany termin załatwienia petycji – 15 sierpnia  2019 r.

Sposób załatwienia - petycja nie została uwzględniona

 

6. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 5 czerwca 2019 r., niezawierająca zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji – 5 września  2019 r.

Sposób załatwienia – w zakresie pkt 1-3  petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia

                                – w zakresie pkt 4- 6 petycja nie została uwzględniona

 

7. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 10 października 2019 r., zawierająca zgodą na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji 

Przewidywany termin załatwienia petycji – 10 stycznia 2020 r.

Sposób załatwienia - petycja nie została uwzględniona

 

8. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 18 listopada 2019 r., zawierająca zgodą na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji 

Przewidywany termin załatwienia petycji – 18 lutego 2020 r.

Sposób załatwienia - w zakresie pkt 1-8 petycja przesłana do podmiotów właściwych do rozpatrzenia;

                                - w zakresie pkt 9 petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia.

 

9. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 30 listopada 2019 r., zawierająca zgodą na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Przewidywany termin załatwienia petycji – 30 lutego 2020 r.

Sposób załatwienia - 

 

10. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 4 grudnia 2019 r., zawierająca zgodą na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji 

Przewidywany termin załatwienia petycji – 4 marca 2020 r.

Sposób załatwienia - w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego petycja nie została uwzględniona

 

11. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 9 grudnia 2019 r., zawierająca zgodą na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji 

Przewidywany termin załatwienia petycji – 9 marca 2020 r.

Sposób załatwienia - w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego petycja nie została uwzględniona

 

12. Petycja indywidualna, wpłynęła drogą elektroniczną dnia 27 grudnia 2019 r., zawierająca zgodą na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji 

Przewidywany termin załatwienia petycji – 27 marca 2020 r.

Sposób załatwienia -  w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego petycja pozostawiona bez rozpatrzenia

do góry