Rzecznik Finansowy

Usługa utrzymania Systemu e-Deklaracje

Wycena usługi utrzymania Systemu e-Deklaracje obejmuje następujące zadania:

a)           telefonicznego wsparcia i pomocy technicznej Zamawiającego, w tym jego pracowników i współpracowników w zakresie obsługi Systemu e-Deklaracje;  

b)           bieżącego aktualizowania wpisów w bazie danych należącej do Rzecznika Finansowego z uwagi na zmianę poziomu wiedzy informatycznej/dostarczenie danych przez Zamawiającego; 

c)            niezwłocznego aktualizowania Systemu e-Deklaracje w związku z ewentualnymi zmianami przepisów prawa, o ile aktualizacja nie wymusza wykonania implementacji w Systemu e-Deklaracje i ograniczona jest do zmian w konfiguracji/parametryzacji systemu lub prac administracyjnych; 

d)           stałego doradztwa i konsultowania Zamawiającego, w tym jego pracowników i współpracowników w przedmiocie zmian w Systemie e-Deklaracje będących konsekwencją zmiany przepisów prawa; 

e)           parametryzacji Systemu e-Deklaracje w zakresie rozliczenia rocznego wpłat od podmiotów rynku finansowego oraz składanych deklaracji; 

f)            stałego monitorowania wydajności Systemu e-Deklaracje; 

g)            sporządzania dla Zamawiającego miesięcznych raportów z monitorowania wydajności Systemu e-Deklaracje; 

h)           niezwłocznego realizowania na rzecz Zamawiającego innych zadań uzgodnionych na bieżąco pomiędzy Stronami. 

 

System e-Deklaracje – autorska aplikacja znajdująca się pod adresem https://edeklaracje.rf.gov.pl/ służąca zbieraniu, ewidencjonowaniu, terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura.  

Główne cele aplikacji:  

  • przyjmowania deklaracji od podmiotów rynku finansowego,  
  • wysyłania informacji o rozliczeniu wpłat do podmiotów rynku finansowego,  
  • wysyłania informacji e-mailowych do podmiotów rynku finansowego.  

 

W ofercie prosimy o zawarcie:  

  • ceny przy realizowaniu usługi przez 12 miesiące 
  • ceny przy realizowaniu usługi przez 24 miesiące 
  • godzin obsługi i wsparcia technicznego w dni robocze 
  • systemu płatności np. miesięczne raty 

 

Odpowiedzi na pytania techniczne udziela Pan Jacek Czarnocki pod adresem j.czarnocki@rf.gov.pl

 

Na oferty czekamy do 23.02.2023 do godz. 12:00 pod adresem e-mail zamowienia@rf.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 20.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony

do góry