Biuletyn Informacji Publicznej Ekspert zewnętrzny w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 17.05.2019, 12:02

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Środa, 07 lutego 2018

Ekspert zewnętrzny w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Termin składania aplikacji: 01-03-2018

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • Eksperta zewnętrznego

w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Adres Biura

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów opinii prawnych w wyznaczonym zakresie w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego, dotyczących zagadnień:
  • ubezpieczeniowych (osobowych i majątkowych) albo
  • bankowych (różne umowy dotyczące czynności bankowych, w szczególności w relacji B2C dotyczących: kredytów konsumenckich i mieszkaniowych, także walutowych, prowadzenia rachunków bankowych, kart płatniczych i inne)


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, a także przepisów dotyczących produktów finansowych, tj: ubezpieczeniowych lub bankowych oferowanych klientom podmiotów rynku finansowego, w szczególności przepisów konsumenckich
 • znajomość orzecznictwa w zakresie stosowania przepisów  dotyczących ww. produktów oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego
 • co najmniej  3 letnie doświadczenie zawodowe w  instytucjach finansowych, kancelariach prawnych lub organach administracji związane ze stosowaniem ww. przepisów

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie procesowe
 • mile widziana aplikacja radcowska lub adwokacka albo tytuł radcy prawnego lub adwokata
 • praktyczna znajomość produktów ubezpieczeniowych lub bankowych oferowanych klientom indywidualnym, czy też sposobu obsługi prawnej klientów podmiotów oferujących ww. produkty

Oferujemy:

 • współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

1.03.2018

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@rf.gov.pl

 

lub przesyłać na adres:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa


lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WRS – ekspert zewnętrzny”

Metadane

Data publikacji : 07.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Budzianowski
©2010-2019 Rzecznik Finansowy.